De Grote Kerk

Herkenningspunt tussen land en water

De Grote Kerk Naarden is een baken van Holland. Een herkenningspunt tussen land en water, in 1479 gewijd als katholieke kerk. Het beschilderde tongewelf uit 1518 is uniek in Nederland.  De kerk is een rijksmonument en speelt in vijf eeuwen een belangrijke rol in het leven van vele Naarders. Ze delen er intieme levensgebeurtenissen zoals het huwelijk, de doop en afscheid.

Bezoek de kerk

Stichting Grote Kerk Naarden werkt samen met muziekgezelschappen en andere cultureel-maatschappelijke partners aan een divers cultuuraanbod. Bekijk de website van de Grote Kerk voor het meest actuele aanbod.

Sinds 1923 vindt rond Pasen de jaarlijkse Matthäus Passion plaats, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging. Ook is de kerk open voor zakelijke events, zoals beurzen, bedrijfspresentaties en borrels. Zo is en blijft de Grote Kerk Naarden een baken in de samenleving. Een plek om te luisteren, beleven, delen en beschouwen.

Praktische informatie

Adres: Marktstraat 13, 1411 RG Naarden

Openingstijden: i.v.m. wisselende openingstijden adviseren we je om de meest actuele openingstijden op de website van de Grote Kerk te bekijken.

500 jaar geschiedenis

In ruim 500 jaar geschiedenis is de kerk een stenen getuige van grote gebeurtenissen geweest: de overgang van Middeleeuwen naar Renaissance, de Reformatie, de Tachtigjarige oorlog en het bloedbad van Naarden, het rampjaar 1672, het Beleg van Naarden. Alleen het stenen tafelblad in het koor van de Grote Kerk Naarden herinnert nog aan het kerkje dat rond 900 in de nederzetting Naarden staat. Naruthi, zoals de nederzetting Naarden dan heet, wordt in 1350 verwoest tijdens politieke twisten en verdwijnt daarna in de opdringende golven van de Zuiderzee.

© Leontine van Geffen-Lamers

Toegangspoort van Holland

Graaf Willem V van Holland en Zeeland herbouwt de stad in 1355 op een hogere plek, veilig voor het water. De locatie is van strategisch belang: de stad vormt de enige oostelijke toegangspoort tot het hart van het graafschap Holland. Tussen 1380 en 1440 verrijst een nieuw kerkgebouw in Naarden. Uit die tijd stamt de huidige toren. Het kerkgebouw wordt verder uitgebreid en in 1479 gewijd.

© Sophia Koehorst

Uniek tongewelf

Tussen 1509 en 1518 is het beschilderde tongewelf aangebracht op 25 meter hoogte boven het schip en het koor. Het is ongekend gaaf en elk paneel is bewaard gebleven. Met deze omvang is het uitzonderlijk in Nederland. Aan de noordzijde is het lijdensverhaal van Christus uit het Nieuwe Testament in tien voorstellingen weergegeven. Daartegenover zijn vergelijkbare gebeurtenissen uit het Oude Testament te zien. Dit alles komt samen in de voorstelling van het Laatste Oordeel, wanneer God zijn oordeel uitspreekt over alle mensen. In de middeleeuwen ziet men het Oude Testament als voorloper van het Nieuwe Testament. De vergelijkingen helpen om de Bijbelse boodschap te begrijpen.

© Leontine van Geffen-Lamers

Beeldenstorm en protestantisme

De Beeldenstorm van 1566 ging aan deze kerk voorbij, maar enkel jaren later vernielde een bende protestantse opstandelingen alsnog de rijkversierde altaren en kleurige heiligbeelden. De Grote Kerk Naarden werd in 1574 protestants. Het tongewelf liet men echter ongemoeid en is daardoor vandaag de dag nog steeds te bewonderen.

© Sjoerd Stoop