Deze zomer werd het 10-jarig jubileum van het bezoekerscentrum in Naarden gevierd. Een bijzonder moment dat vroeg om een borrel op het Ruijsdaelplein voor alle betrokkenen. Al die jaren heeft het bezoekerscentrum kunnen draaien op de kracht van vrijwilligers. En daar zijn we trots op!

 

Hoe het allemaal begon

Eind 2010 ging de VVV Hollands Midden failliet, toen gevestigd in de officierskantine op het Adr. Dortsmanplein. Meteen ontstonden de eerste plannen voor de huidige VVV Naarden. Een toeristische trekpleister als de Vesting Naarden kan immers niet zonder een informatiepunt! Mirjam Calis nam als voormalig VVV medewerkster het initiatief om een nieuw bezoekerscentrum op te richten. De Rijksgebouwendienst was net met de restauratie bezig van de Utrechtse Poort. De gemeente vond dat wel een geschikte plek voor het bezoekerscentrum.

De toenmalige directeur van het Vestingmuseum, Bas Kreuger, richtte de linkerkant van de Utrechtse Poort in als het nieuw bezoekerscentrum. Het idee was toen nog om het Vestingmuseum te verhuizen naar Bastion Oranje, maar dat is nooit gebeurd. Het bezoekerscentrum (VVV) kwam er gelukkig wel met de hulp van collega Ingrid Pieneman. Op 11 mei 2011 openden we de deuren in de Utrechtse Poort.

 

Enthousiaste vrijwilligers

Het begon met wat ansichtkaarten, een wandelkaart van Natuurmonumenten en heel veel gratis materiaal van de bezienswaardigheden. Een bijna lege winkel, maar wel met heel veel enthousiasme van een klein team vrijwilligers! Langzaam maar zeker groeiden we uit tot een volwaardig bezoekerscentrum.

In juli 2015 stopte Mirjam Calis als coördinator en na Ingrid nam Niels Udo deze taak eind 2016 over. Hij zorgt sindsdien voor een goede samenhorigheid binnen het groeiende team van vrijwilligers. Ook verzorgt hij alle onderhoudstaken en heeft hij ervoor gezorgd dat we fietsen verhuren en kaartjes voor de Vestingvaart verkopen.

 

Een nieuwe plek: de Gele Loods

Nog steeds werd er gewerkt onder de vlag van het Vestingmuseum, maar begin september 2020 zijn we zelfstandig verder gegaan met de hulp van de Stichting Monumenten Bezit (eigenaar van de vestingwerken van Naarden). De plannen voor de restauratie van en het verhuizen naar de Gele Loods waren er al en kwamen zo in een stroomversnelling.

Deze zomer verhuist het bezoekerscentrum naar de Gele Loods. Daar komt een tentoonstelling van Naarden in relatie tot de waterlinies. In de nieuwe filmzaal is een film te zien over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. We zijn dan niet enkel meer een bezoekerscentrum waar kaartjes gekocht kunnen worden en waar de stadswinkel te vinden is, maar we kunnen mensen dan ook een stukje geschiedenis van de Vesting Naarden meegeven voordat zij de vesting verder zullen verkennen.

De vrijwilligers kijken uit naar een zonnige zomer met veel bezoekers in de Vesting Naarden en onze nieuwe locatie in De Gele Loods!